1. Sąvokos

 • 1.1. Taisyklės - šios Pirkimo taisyklės nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę, pareigas bei kitas su prekių pirkimu ir pardavimu YOGA.LT. Internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.
 • 1.2. Pardavėjas - UAB "ILUMINATI" įmonės kodas 305546515, PVM mokėtojo kodas LT100014219316, adresas Ramybės g. 1, Lazdijų k., Lazdijų r.
 • 1.3. Internetinė parduotuvė - elektroninė parduotuvė - YOGA.LT
 • 1.4. Pirkėjas - veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 • 1.5. Sutartis - bet kokios sutartys sudarytos šioje Internetinėje parduotuvėje tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
 • 1.6. Prekė - Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės.

2. Bendrosios nuostatos

 • 2.1. Šios pirkimo Taisyklės yra Internetinės parduotuvės Sutartis nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Atkreipkite dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti Prekių užsakymas yra negalimas.
 • 2.2. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaromos tik Lietuvių kalba.
 • 2.3. Internetinės parduotuvės prekyba yra vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • 2.4. Prekės likutis sandėlyje ir Internetinėje parduotuvėje išskirtinais atvejais gali nesutapti, todėl galimi nesutapimai su informacija ir Jūsų užsakymo negalėsime įvykdyti arba įvykdysime tik dalį jo. Tokiu atveju Pirkėjas yra nedelsiant informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir per 7 (septynias) darbo dienas yra grąžinama suma už trūkstamas Prekes arba užsakymas laikinai sustabdomas atsižvelgiant į Pirkėjo pageidavimus.
 • 2.5. Realios Prekės išvaizda gali neatitikti esančios nuotraukoje. Gali skirtis spalva, pakuotės dizainas. Produkto aprašymas yra bendro pobūdžio, todėl gali ne visai sutapti su informacija esančia ant produkto pakuotės.
 • 2.6. Kilus klausimams visada galite kreiptis elektroniniu adresu info(a)yoga.lt

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 • 3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs norimas Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, Prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą".
 • 3.2. Naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis turi teisę Pirkėjai aprašyti šių Taisyklių 1.4. punkte.
 • 3.3. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektrininėje parduotuvėje.

4. Asmens duomenų tvarkymas

 • 4.1. Pardavėjas naudoja Pirkėjo asmens duomenis Internetinės parduotuvės administravimo tiksu, ar norint pristatyti produktą, kai gauna aiškų Pirkėjo sutikimą tokiam duomenų tvarkymui.
 • 4.2. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos iš priimtinos.

5. Pirkėjo teisės

 • 5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti išsirinktas Prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • 5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių per 14 (keturiolika) dienų, jei prekės atitinka sąlygas esančias „Grąžinimas ir garantijos" nuostatuose ir užpildyti prekių grąžinimo formą.

6. Pirkėjo pareigos

 • 6.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • 2.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžinigai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ir stabiliam veikimui.
 • 6.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes, bei jų pristatymo išlaidas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • 6.4. Pirkėjas norėdamas pateikti Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje privalo susipažinti ir sutikti su Privatumo politika ir šiomis Pirkimo taisyklėmis, kitaip Prekių užsakymas yra negalimas.
 • 6.5. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
 • 6.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Pardavėjo teisės

 • 7.1. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Pirkimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • 7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Pirkimo Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
 • 7.3. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Pirkimo taisyklėse, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 • 7.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

 • 8.1. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą vykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 • 8.2. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • 8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

 • 9.1. Prekių kainos bus tokios, kurios nurodytos Internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.
 • 9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
 • 9.3. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM (tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje).
 • 9.4. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų iki tam tikros prekių krepšelio sumos. Pristatymo išlaidų dydis nurodomas Internetinėje parduotuvėje gali keistis. Aktualūs prekių pristatymo kainų dydžiai yra Prekių Pristatymo informacijoje.
 • 9.5. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje gali skirtis nuo kitų prekių pardavimo vietų.
 • 9.6. PVM sąskaitą-faktūrą Internetinė parduotuvė išrašo ir Pirkėjui pateikia kartu su prekėmis.

10. Prekių pristatymas

 • 10.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas, taip pat Pirkėjas turi galimybę prekes pasiimti pats iš Internetinės parduotuvės būstinės adresu: Ramybės g. 1, Lazdijų k., Lazdijų r.
 • 10.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų „Pristatymo informacijos" skyriuje. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą pagal šių Taisyklių 2.4. punktą.
 • 10.3. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
 • 10.4. Pirkėjas pasirinkdamas Prekių pristatymą - Kurjeris, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
 • 10.5. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įskaitant Kuršių neriją (tačiau šiuo atveju taikoma papildoma priemoka nurodyta 10.6. punkte) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17val, todėl Prekių užsakymo formoje turite nurodyti tą adresą, kuriuo būsite nurodytu laiku.
 • 10.6. Prekėms užsakytoms į Kuršių nerija yra taikomas papildomas, fiksuotas 55 eurų mokestis.
 • 10.7. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumetą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
 • 10.8. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją.
 • 10.9. Pristatymas laikomas įvykdytu ir nuosavybės tesė į Prekę pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.
 • 10.10. Siunto pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto priemonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis kurjerių paslaugas teikiančios įmonės taiyklėmis, nurodytomis skiltyje „Grąžinimas ir garantijos".
 • 10.11. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi elgtis pagal skyriuje „Grąžinimas ir garantijos" 8 punkte pateiktus nurodymus.
 • 10.12. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikainčios įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje ar popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje.
 • 10.13. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

 • 11.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti Intenetinėje parduotuvėje nusipirktas Prekes pagal „Grąžinimas ir garantijos" esančius punktus.
 • 11.2. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota, tokio paties komplektiškumo ir komplektacijos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje ir originalioje pakuotėje.
 • 11.3. Kai grąžinama nekokybiška Prekė, Pardavėjas įsipareigoja ją pakeisti analogiška Preke. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas įsipareigoja per 1-3 darbo dienas nuo prekių grąžinimo, sumokėti Pirkėjui atitinkamą sumą.
 • 11.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
 • 11.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 • 11.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 • 11.7. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

12. Atsakomybė

 • 12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duonemų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • 12.2. Užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie Internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus Internetinėje parduotuvėje.
 • 12.3. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 12.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

13. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

 • 13.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, kaip jie apibrėžti šių Taisyklių 12.2 ir 12.3 punktuose.
 • 13.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.
 • 13.3. Tuo atveju, jeigu Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
 • a) Pardavėjas nedelsiant informuos Pirkėją;
 • b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

14. Pasikeitimas informacija

 • 14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroniniu pašto adresu. Atskirais atvejais pardavėjas gali su Pirkėju susisiekti Pirkėjo registracijos formoje nurodytu telefono numeriu.
 • 14.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info(a)yoga.lt arba kontaktuoja kitais būdais, kurie yra Pardavėjo Internetinės svetainės skyriuje „Susisikite su mumis".
 • 14.3. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekes pagal skyriuje „Grąžinimas ir garantijos" pateiktus punktus turi užpildyti grąžinimo formą.

15. Baigiamosios nuostatos

 • 15.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo Sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis.
 • 15.2. Nepavykus susitarti kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.